Všechny epizody...

Všechny streamy...

 

Obranou před umělou inteligencí a robotickou prací může být jen kreativita.

 

Přihlaš se k odběru videí na YouTube!

 

AUDIO VERZE ZÁZNAMU JAKO PODCAST

Zdarma na iTunes, Spotify, Stitcheru, Tune In, a Google Podcasts. Nebo přímo RSS epizod.

 

KDO ZA TÍM STOJÍ

Tomáš Sobel

Tomáš je autor podcastu #Vase­Jmeno­Je­Vase­Znacka a pomáhá krea­tivním pod­ni­kate­lům. Býval foto­graf. Od roku 2006 se věnuje marke­tingu. Se svým týmem dal dohro­ma­dy Juicy­Folio.cz, aby zjedno­dušil prezen­taci krea­tivní práce a pomohl profí­kům se sou­stře­dit na to, co umí nejlépe.

 

Michael Petrus

Michael je ilus­trátor a komik­sový hacker s 12letou praxí v pod­ni­kání a marke­tingu na volné noze. Pomáhá krea­tiv­ním podni­kate­lům na zá­kla­dě svých zkuše­ností ze spolu­práce s agen­tura­mi, nakla­dateli a firem­ním sekto­rem z pozice tvůrce i zada­vatele. V roce 2013 zalo­žil ilus­trá­torské studio a později výt­var­ně-technologický startup Nanits, který v Kalifornii přivádí digi­tální komiksy k životu. 

 

Chcete se nás na něco zeptat? Navrhnout téma? Poslat zprávu?

Toto pole nevyplňujte. Slouží jen pro ověření.