Obranou před umělou inteligencí a robotickou prací může být jen kreativita.

 

Přihlaš se k odběru videí na YouTube!

 

Poslouchej epizody v audio verzi

Podpoř naši tvorbu!

KDO ZA TÍM STOJÍ

Tomáš Sobel

Tomáš je autor podcastu #Vase­Jmeno­­Je­Vase­Znacka a pomáhá krea­tivním pod­ni­­kate­lům. Býval foto­graf. Od roku 2006 se věnuje marke­tingu. Se svým týmem dal dohro­­ma­dy Juicy­Folio.cz, aby zjedno­­dušil prezen­taci krea­tivní práce a pomohl profí­kům se sou­stře­­dit na to, co umí nejlépe.

Michael Petrus

Michael je ilus­trátor a kreativec s 12letou praxí v pod­ni­­kání a marke­tingu na volné noze. Pomá­há krea­tiv­ním podni­­kate­lům na zá­kla­dě svých zkuše­­ností ze spolu­­práce s agen­tu­ra­mi, nakla­da­teli a firem­ním sekto­rem z pozice tvůrce i zada­­vatele. V roce 2013 zalo­žil ilus­trá­­torské studio a později výt­var­ně-techno­logický startup Nanits Comics, který přivádí komiksy k životu.

Chcete se nás na něco zeptat? Navrhnout téma? Poslat zprávu?

Toto pole nevyplňujte. Slouží jen pro ověření.